Baner

Regulamin serwisu.

REGULAMIN DLA SKLEPU INTERNETOWEGO MIASTOOBUWIA.PL :

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy zarejestrowany pod domeną www.miastoobuwia.pl prowadzony jest przez podmiot gospodarczy Sprzedaż Detaliczna i Hurtowa Szymon Bochenek z siedzibą firmy przy ul. Jana Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek. Nip: 549-155-83-74 kontakt drogą elektroniczną: kontakt@miastoobuwia.pl kontakt telefoniczny: (33) 846-43-51 lub 793-101-156

 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: a) prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. b) umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. c) umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego. d) przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

 4. Prezentowane w sklepie internetowym towary oferowane są w określonych cenach oraz zasadach.

 5. Zawarcie umowy dochodzi do skutku w chwili potwierdzenia dostępności towaru przez serwis.

REKLAMACJE

 1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)
 2. Usługodawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru.
 4. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – pocztą na adres widniejący w pkt1 par.1.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
 6. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

WYMIANA

 1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty strony miastoobuwia.pl w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośbą o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru.
 2. W celu dokonania wymiany należy poinformować „ o zamiarze dokonania wymiany drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres kontakt@miastoobuwia.pl, a następnie odesłać towar pocztą na adres: wskazany w pkt.1 par.1.
 3. Dokonując wymiany należy podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie.
 4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.
 2. W razie skutecznego odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 10 dni.
 3. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres podany w pkt.1 par.1 .
 4. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.
 5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie.

Zasady prywatności.

Fb_slider